Stålemara Gård 
Väster om Öland 
   Hem      Entreprenad

Vi utför entreprenadjobb så som grävning, dikning, avlopp, planering och schaktning m.m. Utförs med bandgrävare med mkt lågt marktryck.

Lämplig där konventionella grävare inte kan gräva.
 
 
 
 
 
 

 

 


 
Välkommen till Stålemara Gård